Eminencjo,

Ekscelencje,

Szanowni Państwo,

 

przed kilkoma dniami zakończył się nadzwyczajny synod biskupów, którego wiodącym tematem była kwestia odnowy sakramentalnej małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Bardzo się cieszę, że dziś jest wśród nas świadek i ważny uczestnik tego synodu ks. kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, którego bardzo serdecznie witam.

 

Cieszę się również z obecności ks. abpa Henryka Muszyńskiego, prymasa seniora, abpa Henryka Nowackiego, nuncjusza apostolskiego w krajach skandynawskich, oraz abpa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL.

 

Witam serdecznie prelegentów oraz wszystkich Państwa zainteresowanych współczesną myślą filozoficzno-teologiczną i jej wkładem w rozwój kultury.

 

Pierwszorzędnym motywem dzisiejszego posiedzenia oraz przybycia Księdza Kardynała na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest promocja kolejnego, szóstego już tomu Opera omnia Josepha Ratzingera. Ksiądz Kardynał jako wydawca oryginalnej edycji niemieckiej Gesammelte Schriften jest też wielkim orędownikiem polskiej edycji. Wielokrotnie przybywał do nas jako biskup, a dziś jest po raz pierwszy jako kardynał. Okoliczność ta jest ważna dla całej społeczności akademickiej także dlatego, że dokładnie przed dziesięcioma laty KUL nadał mu, ówczesnemu biskupowi Ratyzbony i profesorowi uniwersytetu w Monachium, swoją najwyższą godność – tytuł doktora honoris causa. Dzisiejszy udział Księdza Kardynała w promocji kolejnego tomu Opera omnia, poświęconego rozumieniu objawienia i teologii historii według Bonawentury, jest dowodem więzi z naszą Alma Mater. Cenimy sobie to ogromnie.

 

W programie dzisiejszego spotkania jest także prezentacja najnowszej książki Księdza Kardynała pt. Ubóstwo, do której wstęp napisał papież Franciszek. Wydanie tej pracy jest dla nas szansą lepszego zrozumienia słów Jezusa zanotowanych przez Łukasza Ewangelistę: „Błogosławieni [jesteście], ubodzy!” (Łk 6,20).

 

Na zakończenie chciałbym dodać, że promocja szóstego tomu Opera omnia została poprzedzone wytężoną, wręcz benedyktyńską pracą intelektualną i edytorską oraz działaniami organizacyjnymi wielu osób oraz instytucji, które zasługują na słowa uznania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przygotowanie tego kolejnego tomu. Słowa te kieruję do ks. prof. Krzysztofa Góździa i p. prof. Marzeny Góreckiej, redaktorów polskiej edycji dzieła. Wydawnictwu KUL dziękuję zaś za nadanie publikacji pięknego kształtu.

 

Szanowni Państwo,

ufam że dzisiejsze posiedzenie, inspirowane antropologią Josepha Ratzingera –Benedykta XVI, stanie się twórczym wkładem w dyskusję na temat chrześcijańskich inspiracji współczesnej kultury.

 

Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal,

im Namen unserer ganzen Universität möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen und Ihnen unseren tiefsten Dank erweisen. Wir danken Ihnen für Ihre erneute Anwesenheit und Ihre Verbundenheit mit uns. Wir sind echt stolz und fühlen uns geehrt, unseren Doktor honoris causa und den jetzigen Präfekten der Glaubenskongregation unter uns zu haben. Wir danken Ihnen auch, dass Sie immer so prägnant die polnische Edition von Opera omnia präsentieren.