Rok akademicki 2015/16

Kierunek: Pedagogika

studia I stopnia:

 

I rok studiów stacjonarnych I stopnia – dr Magdalena Parzyszek i dr Małgorzata Łobacz

II rok studiów stacjonarnych I stopnia – dr Renata Kołodziejczyk i dr Ewelina Świdrak

II rok studiów stacjonarnych I stopnia nabór „L” - dr Iwona Szewczak / dr Elżbieta Stoch

III rok studiów stacjonarnych I stopnia – dr Dorota Bis i dr Lidia Pietruszka

-----------------------------------------------------------------------------

studia II stopnia:

I rok studiów stacjonarnych II stopnia – dr Barbara Borowska i dr Marta Buk-Cegiełka

II rok studiów stacjonarnych II stopnia – dr Katarzyna Braun i dr Agnieszka Linca-Ćwikła

-----------------------------------------------------------------------------

e-pedagogika

koordynator - ks. dr Marek Jeziorański

I, II i III  rok I  stopnia – ks. dr Marek Jeziorański

I i II rok II  stopnia – ks. dr Marek Jeziorański

-----------------------------------------------------------------------------

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

I rok studiów stacjonarnych I stopnia – dr Aleksandra Borowicz

I rok studiów stacjonarnych II stopnia – dr Katarzyna Uzar-Szcześniak 

-----------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe Pedagogów

 

  • kurator - dr Lidia Pietruszka (w zastępstwie za dr Katarzynę Uzar-Szcześniak)

-----------------------------------------------------------------------------

Koło Wolontariatu

  • kurator - dr Katarzyna Braun

-----------------------------------------------------------------------------

 

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących "Surdus Loquens"

 

  • kuratorzy - dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (I semestr) dr Aleksandra Borowicz (II semestr)

 

----------------------------------------------------------------

 

Koło Naukowe Resocjalizacji przy Instytucie Pedagogiki KUL

 

  • kurator - dr Tomasz Wach

 

---------------------------------------------------------------

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biografisytki

 

  • kurator - dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016, godz. 13:58 - Marek Jeziorański