Rok akademicki 2016/17

Kierunek: Pedagogika

studia I stopnia:

I rok studiów stacjonarnych – dr Beata Jakimiuk

II rok studiów stacjonarnych – dr Magdalena Parzyszek i dr Małgorzata Łobacz

III rok studiów stacjonarnych – dr Renata Kołodziejczyk i dr Ewelina Świdrak

III rok studiów stacjonarnych nabór „L” - dr Iwona Szewczak / dr Elżbieta Stoch

studia II stopnia:

I rok studiów stacjonarnych – dr Katarzyna Braun

II rok studiów stacjonarnych – dr Barbara Borowska i dr Marta Buk-Cegiełka

-----------------------------------------------------------------------------

e-pedagogika

koordynator - ks. dr Marek Jeziorański

I, II i III  rok I  stopnia – ks. dr Marek Jeziorański

I i II rok II  stopnia – ks. dr Marek Jeziorański

-----------------------------------------------------------------------------

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

studia I stopnia:

I rok studiów stacjonarnych – dr Agnieszak Linca-Ćwikła

II rok studiów stacjonarnych – dr Aleksandra Borowicz

studia II stopnia:

I rok studiów stacjonarnych – dr Tomasz Wach

II rok studiów stacjonarnych –  dr Dorota Bis

-----------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe Pedagogów

 

  • kurator - ks. dr Marek Jeziorański

-----------------------------------------------------------------------------

Koło Wolontariatu

  • kurator - dr Katarzyna Braun

-----------------------------------------------------------------------------

 

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących "Surdus Loquens"

 

  • kurator -  dr Aleksandra Borowicz

 

----------------------------------------------------------------

 

Koło Naukowe Resocjalizacji przy Instytucie Pedagogiki KUL

 

  • kurator - dr Tomasz Wach

 

---------------------------------------------------------------

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biografistyki

 

  • kurator - dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 21:04 - Marek Jeziorański