Lublin, 29 września 2011.
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Życie i działalność Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego

Ksiądz Pascual Chávez urodził się 20 XII 1947 r. w Real de Catorce (stan San Luis de Potosì), w północnej części Meksyku. Następnie z rodziną przeniósł się do Saltillo, gdzie uczęszczał do szkoły salezjańskiej „Colegio Mexico”. Tam też zrodziło się jego powołanie i dojrzał zamiar pójścia drogą wyznaczoną przez świętego Jana Bosko. W 1963 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Salezjańskiego w Coacalco, gdzie 16 sierpnia 1964 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne, a w 1970 r. w Guadalajara złożył śluby wieczyste. Studia filozoficzno-teologiczne w Jalisco, podczas których otrzymał solidną formację intelektualną, duszpasterską i duchową, uwieńczył 8 grudnia 1973 r. przyjęciem święceń kapłańskich.

Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał w formacyjnej wspólnocie salezjanów w Chapalita (Guadalajara). W latach 1975-1977 studiował w Instytucie Biblijnym w Rzymie, otrzymując stopień naukowy licencjata z Pisma Świętego. W 1975 roku przez pewien czas przebywał w Ziemi Świętej i pobyt w miejscach świętych w Betlejem i w Jerozolimie wywarł znaczący wpływ na jego dalszą osobistą formację.

Od 1980 do 1988 roku był docentem i dyrektorem Instytutu Teologicznego św. Piotra w Tlaquepaque. Jako wychowawca, profesor i dyrektor studentów teologii, z pasją poświęcał się formowaniu młodych współbraci. Od 1984 do 1994 pełnił funkcję Inspektora salezjanów w Meksyku-Guadalajara. W ciągu tych pięciu lat, konsolidował i umacniał dzieło oratoriów przygranicznych, odpowiadających na potrzeby tamtejszej młodzieży. Pod koniec kadencji w Salamance sfinalizował doktorat z teologii biblijnej na podstawie rozprawy: La inculturación del evangelio: opción por el hombre, opción por el pobre: aplicación a la teología Amerindia (Inkulturacja Ewangelii: opcja na rzecz człowieka, opcja na rzecz ubogich: zastosowanie w teologii latynoamerykańskiej), poświęconej relacjom między kulturą przesłaniem ewangelicznym.

Od 1996 do 2002 roku pełnił funkcję Radcy Regionalnego dla Ameryki. Region ten skupia narody z północy i centrum Ameryki, z Karaibów, a także z obszaru Ameryki Południowej. Ks. Chávez animował pracę salezjanów w 14 inspektoriach, różnorodnych pod względem kultury, tradycji, standardu życiowego i życia religijnego.

W dniu 3 kwietnia 2002 roku XXV Kapituła Generalna wybrała Księdza Cháveza Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Salezjańskiego. Po sześciu latach (25 III 2008 roku) został ponownie wybrany na to stanowisko na kolejny okres posługi (2008-2014). Urząd ten sprawuje jako dziewiąty następca św. Jana Bosko.

Strona 1 z 5 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5