Zapraszamy do zapoznania się z opiniami studentów, którzy odbyli staże w ramach projektu. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja wciąż trwa. Zachęcamy do wzięcia udziału w płatnych stażach.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa

"W okresie od września do grudnia 2016 odbywałem staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie. Jako stażysta zostałem przydzielony do Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, który realizuje i koordynuje współpracę z naszymi Rodakami znajdującymi się poza Polską. Zadania jakie wykonywałem w większości pochodziły z Działu Projektów, a więc związane były z praktycznym działaniem instytucji państwa polskiego realizowanym przez placówki zagraniczne takie jak ambasady, konsulaty czy też Instytuty Polskie. Praca wymagała sporej dozy zaangażowania i znajomości problematyki polonijnej, jednak zawsze mogłem liczyć na wsparcie ze strony opiekuna stażu lub pracowników Departamentu. Praca w MSZ przyniosła mi dużo satysfakcji, jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte w tej prestiżowej instytucji zaprocentuje w przyszłości i pomoże mi w dalszej karierze. Organizacja całego przedsięwzięcia stała na wysokim poziomie, a wszelkie trudności związane z formalnościami rozwiązywane były bardzo sprawie."

 

Polskie Sieci Energetyczne, Konstancin-Jeziorna

 

"Już pierwszego dnia stażu w PSE S.A. zniknęły moje obawy związane ze zmianą otoczenia. Zostałem bardzo ciepło przyjęty, a co najważniejsze kierownictwo miało na mnie pomysł. Staż zawsze kojarzył mi się z byciem „chłopcem na posyłki” lub „zapchajdziurą”, lecz po trafieniu do Wydziału Bezpieczeństwa Infrastruktury i Zarządzania Kryzysowego stereotyp ten legł z gruzach. Od samego początku obdarzono mnie zaufaniem powierzając mi określone zadania, które z czasem stawały się coraz trudniejsze i wiązały się z większą odpowiedzialnością. Zawsze mogłem liczyć na wsparcie kierownictwa jak i kolegów i koleżanek z Wydziału. Pomimo określonego zakresu obowiązków mogłem brać udział w pracy innych jednostek, co pozwalało mi nabierać nowych umiejętności oraz niezbędnego doświadczenia. Praca z planem ochrony infrastruktury krytycznej, informacjami niejawnymi czy zagrożeniami cyberterrorystycznymi to niektóre z zadań, w których brałem udział. Wykonywanie ich sprawiało mi wiele radości – w końcu moje wysiłki miały wkład w pracę całego Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa. Jeszcze bardziej ucieszyła mnie oferta pozostania w PSE S.A. Przede wszystkim był to dowód, że wykonywałem swoją pracę rzetelnie angażując się najmocniej jak tylko to było możliwe. Mój sukces jest sukcesem całego projektu i serdecznie dziękuję, że mogłem być jego częścią. Stażystom życzę powodzenia!"

 

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa

 

"Podczas stażu zostałam przydzielona do działu programów militarnych. W trakcie stażu miałam możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zdobycia wielu nowych cennych umiejętności, które bezpośrednio przełożyły się na moje wejście na rynek pracy. Staż pozwolił mi dostrzec i uzupełnić braki wiedzy, które są niezbędne w pracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Również prace typowo administracyjne były nieodzownym elementem każdego mojego dnia stażu. Staż przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Pracownicy byli pomocni i zawsze służyli dobrą radą."

 

Pozostałe zalety odbytych staży wykazane przez studentów:

 

„Wsparcie finansowe podczas odbywania stażu.”

„Dużym plusem jest wysokość stypendium, pozwala utrzymać się samodzielnie.”

„Przyzwoite wynagrodzenie za staż.”

 

„Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, poznanie specyfiki jednostki, praca w środowisku wojskowym.”

„Możliwość współpracy z żołnierzami.”

„Współpraca na szczeblu cywilnym, wojskowym oraz kontakt z klientem zagranicznym.”

„Pracownicy służyli pomocą, chętnie odpowiadali na pytania, uczyli. Ponadto traktowano stażystę tak, jak młodego pracownika co przekładało się na faktyczne przygotowanie do przyszłej pracy.”

„Możliwość podjęcia działania z wykwalifikowaną kadrą.”

 

„Kontakt w jednostce przyjmującej w języku angielskim.”

„Możliwość doskonalenia języka angielskiego.”

 

„Zdobycie kompetencji zawodowych respektowanych na rynku pracy.”

„Otwartość opiekuna i jego komunikacja ze stażystą.”

„Praktyczne wykorzystanie wiedzy (zdobytej podczas toku studiów) w ramach odbytego stażu.”

„Największą zaletą stażu było to, że odbył się on zaraz po zakończeniu studiów, czyli w momencie wejścia na rynek pracy.”

 

 

Autor: Kamil Augustyniak
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2017, godz. 10:10 - Kamil Augustyniak