ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

WYKŁADY

 

Człowiek i rodzina w przestrzeni mass mediów (wykład)

 

KONWERSATORIA

 

Mass media a pomoc społeczna (konwersatorium)

 

Media w życiu rodziny (konwersatorium)

 

Mass media a osoby wykluczone społecznie (konwersatorium)

 

ĆWICZENIA

 

Komunikacja interpersonalna i medialna w rodzinie (ćwiczenia)

 

SEMINARIUM NAUKOWE

 

Komunikacja interpersonalna i medialna (seminarium naukowe)

 

 

 

 

 

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, godz. 11:31 - Jarosław Jęczeń