Przedmiot Prowadzący
Analiza matematyczna - wykład dr hab. Lech Gruszecki
Analiza matematyczna - ćwiczenia dr hab. Lech Gruszecki
Algebra liniowa - wykład dr hab. Lech Gruszecki
Statystyka matematyczna - wykład dr hab. Lech Gruszecki
Statystyka opisowa - wykład dr hab. Lech Gruszecki
Wnioskowanie statystyczne - wykład dr hab. Lech Gruszecki
Wnioskowanie statystyczne - ćwiczenia dr hab. Lech Gruszecki
Statystyka opisowa - wykład dr Henryk Ponikowski
Statystyka opisowa - ćwiczenia dr Henryk Ponikowski
Rozwój lokalny i regionalny - seminarium dr Henryk Ponikowski
Rozwój lokalny i regionalny - konserwatorium dr Henryk Ponikowski
Proseminarium - nauki ekonomiczne dr Henryk Ponikowski
Statystyka matematyczna - ćwiczenia dr Henryk Ponikowski
Podstawy ekonometrii - wykład dr Henryk Ponikowski
Polityka regionalna - wykład dr Henryk Ponikowski
Teoria organizacji i zarządzania - wykład dr Dorota Jegorow
Teoria organizacji i zarządzania - ćwiczenia dr Dorota Jegorow
Matematyka finansowa - wykład dr Dorota Jegorow
Matematyka finansowa - ćwiczenia dr Dorota Jegorow
Podstawy ekonometrii - ćwiczenia dr Dorota Jegorow
Informatyka w ekonomii - laboratorium dr Dorota Jegorow
Mikroekonomia - wykład (semestr I) dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Mikroekonomia - wykład (semestr II) dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Statystyka opisowa - ćwiczenia dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Algebra liniowa - ćwiczenia dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

 

Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 21:20 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska