Obchody jubileuszu 95-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stanowią znakomitą okazję do uroczystego rozpoczęcia cyklu koncertów OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką. Koncerty te upamiętnią ważne dla wspólnoty uniwersyteckiej KUL osoby oraz wydarzenia, które wpisują się w naszą historię. Pamiętamy, iż w przyszłym roku przypada 60. rocznica objęcia przez Karola Wojtyłę wykładów z etyki w naszej Alma Mater. Spuścizna, jaką pozostawił w darze Uniwersytetowi jest zobowiązaniem i powodem do nieustannej wdzięczności. Perspektywa kanonizacji naszego Profesora i Patrona napełnia radością, a zarazem mobilizuje całą społeczność akademicką KUL do głębokiej refleksji nad prawdą nauki oraz nad misją naszej Uczelni.

W ramach koncertów OPUS MAGNUM usłyszymy kompozycje wybitnych twórców w dziejach muzyki, m.in. Allegriego, Mozarta, Beethovena, Chopina, Verdiego, Lutosławskiego, Pendereckiego i Kilara. Wykonawcami prezentowanych utworów będą niezwykle utalentowani artyści z kraju i z zagranicy, laureaci prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Ciesząc się, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II będzie miejscem tych wyjątkowych koncertów zapraszam do udziału w wydarzeniu kulturalnym, które z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.