logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

logo_cerkwie_200.jpg

 

Stanisław Kryciński - Tam gdzie diabły, hucuły, ukraińce - 25.03.2014r.;

ks. Stefan Batruch - Liturgia wschodnia w obrządku Kościoła Greckokatolickiego - 10.04.2014r.;

Mariusz Koper - Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego - 24.04.2014r.;

Paweł Sygowski - Cerkwie unickie Rzeczpospolitej - architektura i wyposażenie - 08.05.2014r.;

Aneta Siemieńska - Na ratunek cerkwi w Kniaziach - 12.05.2014r.;

Bronisław Seniuk - Rysunkowa rekonstrukcja ikonostasu z greckokatolickiej cerkwi p.w. Objawienia Pańskiego Bohojawłenija Hospodnioho w Korczminie, przemyskiej eparchii - 15.05.2014r.;

Ks. diakon Piotr Siwicki - "Nie wiem, czy jest w kraju naszym bieglejszy od niego teolog." Ks. Paweł Szymański (1782-1852) jako uczony i obrońca praw Kościoła greckokatolickiego w diecezji chełmskiej - 21.05.2014r., /zobacz więcej/;

Marek Wiśniewski - Walory turystyczne Roztocza Wschodniego - 22.05.2014r.;

Zbigniew Kaszuba - Od ruiny do świątyni - cerkiew w Łopience - 26.05.2014r.;

Andrzej Gil -  Cerkiew na pograniczach czasu i przestrzeni. Metropolia kijowska od X do XVIII wieku - 29.05.2014r.;

Krzysztof Gorczyca - Cmentarze pogranicza - prace ratownicze na cmentarzach obrządku wschodniego w województwie lubelskim - 05.06.2014r.;

Adam Kulik - Greckokatolickie cerkwie pogranicza polskiego - 12.06.2014r.;

 

Organizator spotkań: Ireneusz Marciszuk

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2014, godz. 15:46 - Ireneusz Marciszuk