1. Etap szkolny powinien zostać przeprowadzony do 31 stycznia 2014 (ocenia komisja wewnątrzszkolna):

 • szkoła organizuje eliminacje w grupach wiekowych: 1) klasy I-III SP, 2) klasy IV-VI SP, 3) klasy I-III GIM., 4) wszystkie klasy szkół ponadgimnazjalnych;
 • do etapu regionalnego wyłonieni zostają reprezentanci szkół - po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej;
 • szkoły przesyłają zgłoszenia do szkół organizujących etap regionalny do 10 lutego 2014.

2. Etap regionalny należy przeprowadzić do 3 marca 2014 (komisję powołuje szkoła organizująca etap):

- Dolny Śląsk, Opolszczyzna; SP Nr 2 w Twardogórze; tel. 71/ 3159056 (dyr. Edyta Pciak-Rogala)

- Śląsk SP Nr 17 w Mysłowicach, tel. 32/ 2225748 (dyr. Gabriela Laufer)

- Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Ziemia Lubuska Gim. Nr 51 w Poznaniu, tel. 61/ 8665937 (dyr. Kamila Hnatyk)

- Pomorze, część Warmii i Mazur ZSO Nr 8 w Gdańsku, tel. 58/ 3469432 (dyr. Danuta Kokot)

- Małopolska, część Podkarpacia SP Nr 21 w Nowym Sączu, tel. 18/ 4426440 (dyr. Halina Węgrzyn)

- Małopolska, część Świętokrzyskiego Gimnazjum w Lubniu, tel. 18 /2683105 (dyr. Elżbieta Wojtan)

- Mazowieckie, Łódzkie Gim. Nr 145 w Warszawie, tel. 22/ 6756303 (dyr. M. Nawrocka)

- Lubelszczyzna ZSM Nr 3 w Hrubieszowie, Gim. Nr 3 w Hrubieszowie, tel. 84, 696 3110 (dyr. Danuta Krawczuk)

- Podkarpacie, część Świętokrzyskiego Gimnazjum w Ulanowie, tel. 15/ 8763858 (dyr. Teresa Pracownik)

- Podlasie, Warmia i Mazury SP Nr 10 w Łomży, tel. 86/ 2189010 (dyr. Leszek Sobociński)

- Kujawsko-Pomorskie, część Wielkopolski oraz Łódzkiego ZS Łochowo k/Bydgoszczy, tel. 52/ 3639905 (dyr. Mirosław Donarski)

 

 • po uzgodnieniu z organizatorem etapu regionalnego możliwy jest udział w regionie innym, niż wynika to z położenia geograficznego;
 • do finału, oprócz uczestników, którzy zajęli miejsca I-II w każdej z kategorii wiekowych, kwalifikują się recytatorzy szkół organizujących etapy regionalne i finał (po jednym uczniu w każdej kategorii wiekowej);
 • szkoła organizująca etap przesyła elektronicznie protokół z półfinału (wg. wzoru podanego przez toruńskiego organizatora) do 15 marca 2014 do odpowiedniej placówki w Toruniu w zależności od kategorii wiekowej: szkoły podstawowe - do SP Nr 13, gimnazja - do Gimnazjum Nr 3, szkoły ponadgimnazjalne - do V LO; adresy e-mail podane na końcu regulaminu);
 • nagrody i dyplomy funduje organizator eliminacji regionalnych ze środków własnych;
 • organizator zapewnia możliwość kupienia obiadu w stołówce po niskich kosztach.

3. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2014 (komisje powinny być złożone z polonistów szkół toruńskich niewystępujących w konkursie oraz ew. aktorów i poetów); termin może ulec zmianie tylko ze względu na wyjątkowe, niespodziewane okoliczności;

 

- wyżywienie (w przypadku korzystania ze stołówek szkolnych) może kosztować do 25 zł od osoby (organizatorzy dołożą starań, by pozyskać sponsorów w celu zmniejszenia tych kosztów).

 

 

I dzień

 • przyjazd do Torunia: uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem (opiekunami) na własny koszt
 • rejestracja w recepcji konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 13 (klasy I-III oraz klasy IV-VI), Gimnazjum Nr 3 (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne); do godziny 13.00 organizator zapewnia kawę, herbatę, ciastka
 • 13.00 - 14.00 wspólny obiad (w dwóch grupach - SP13 i G3)
 • 14.00 - 20.00 przesłuchania konkursowe w grupach wiekowych
 • przed i po przesłuchaniach: zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikami
 • wieczorem wspólna kolacja w szkołach, spotkanie z uczniami szkół-gospodarzy
 • nocleg w toruńskim Domu Pielgrzyma (odpłatnie dla uczestników i opiekunów - ok. 30-40 zł) lub w spartańskich warunkach (należy przywieźć karimaty i śpiwory) w budynkach szkolnych (bez kosztów)

II dzień

 • 7.15 - 8.15 śniadanie w szkołach
 • 8.45 - 9.30 Msza św.
 • 9.45 - 12.00 ogłoszenie wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i wręczenie nagród ufundowanych przez Honorowych Patronów Konkursu i Sponsorów oraz dyplomów dla wszystkich uczestników
 • występ laureatów
 • ok. 13.00 powrót do szkoły, obiad i pożegnanie Gości

 

 

Relacja z konkursu zostanie opublikowana w prasie, radiu, Internecie i telewizji lokalnej, organizatorzy czynią również starania o pozyskanie mediów ogólnopolskich, w tym katolickich.