praktyki obowiązkowe

 

praktyki nadobowiązkowe

 

akty prawne

 

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018, godz. 12:20 - Leszek Wojtowicz