Zasady studiowania w Kolegium MISHuS (Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych) określają Zasady Studiowania w Kolegium MISHuS.

Obecnie obowiązują dwie wersje regulaminowe:

 

 
Studenci MISHuS poszukują różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów. W odpowiedzi na indywidualne preferencje Kolegium MISHuS oferuje możliwość studiowania na pięciu wydziałach jednocześnie (Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji).

Student MISHuS uzyskuje dyplom licencjacki bądź magisterski na następujących kierunkach:

 

Student MISHuS, po uprzednim (zgodnie z zasadami studiowania Kolegium MISHuS) zdobyciu tytułu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku oferującego taki stopień, może także uzyskać dyplom magisterski na kierunkach:

Praca dyplomowa studenta MISHuS powstaje na kierunku, którego minimum programowe realizował konsekwentnie podczas studiów. Dyplom ukończenia studiów licencjackich, bądź magisterskich, obok nazwy kierunku wiodącego, poświadcza tok studiowania w trybie międzywydziałowym. W suplemencie widnieją także wszystkie zajęcia spoza głównego zestawu przedmiotowego.

 Uwaga!

Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISHuS jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. Jeśli student przyjęty na MISHuS jest w trakcie studiów na innym kierunku KUL,
zobowiązany jest do wyboru jednego z nich, ponieważ MISHuS nie może być traktowany jako drugi kierunek.

 

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2014, godz. 10:14 - Magdalena Grela-Tokarczyk