Koła naukowe:

Lublin
   Koło Badań Społecznych Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

   Koło Dydaktyków Polonistów KUL ARFA 

   Koło Edytorów KUL
   Koło Filozoficzne Studentów KUL
   Koło Germanistów Studentów KUL

   Koło Naukowe Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin
   Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
   Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL
   Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL
   Koło Krytyków Literackich

   Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów

   Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych
   Koło Naukowe Biotechnologii
   Koło Naukowe Informatyków KUL

   Koło Naukowe Italianistów KUL
   Koło Naukowe Kanonistów
   Koło Naukowe Klasyków KUL
   Koło Naukowe Psychologii Zarządzania
   Koło Naukowe Romanistów
   Koło Naukowe Studentów Administracji
   Koło Naukowe Studentów Anglistyki
   Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu KUL
   Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL
   Koło Naukowe Studentów Ekonomii
   Koło Naukowe Studentów Europeistyki "EURO-KUL"
   Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
   Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej

   Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze” KUL
   Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
   Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa
   Koło Naukowe Studentów MISH KUL

   Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie
   Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących "Surdus Loquens"
   Koło Naukowe Studentów Muzykologii
   Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska KUL
   Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL
   Koło Naukowe Studentów Politologii

   Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej KUL
   Koło Naukowe Studentów Prawa KUL

   Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie KUL
   Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL

   Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji KUL 

   Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej

   Koło Naukowe Studentów Sinologii KUL
   Koło Naukowe Teatrologów KUL
   Koło Naukowe Teologów KUL
   Koło Polonistów Studentów KUL

   Koło Rachunkowości i Podatków KUL

   Koło Staropolan Studentów KUL 
   Koło Starożytnicze Studentów KUL

   Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej
   Koło Studentów Socjologii KUL

   Studenckie Koło Innowacji - Transferu wiedzy do biznesu

   Studenckie Koło Naukowe Florystów KUL
   Studenckie Koło Neuronauk
   Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL

Stalowa Wola
   Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne kształcenie” KUL

   Koło Naukowe Doktorantów KUL „Ars Educanti”

   Koło Naukowe e-Biznesu „Pro-e”
   Koło Naukowe „Paidea”
   Koło Naukowe Studentów Socjologii „Societas”

   Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju ProVita

   Koło „Polonia semper fidelis”

   Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków KUL

   Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa KUL „Viribus unitis”

Tomaszów Lubelski
   Koło Naukowe Prawników „Temida” KUL

   Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych KUL

   Studenckie Koło Naukowe „Midas"

  

Inne organizacje studenckie:
   Uczelniany Samorząd Studentów KUL
   Agencja Fotograficzna TERRA

   Agencja Reporterska "Passion TV"

   Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”
   Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej
   Akademicka Służba Porządkowa
   Akademickie Studio Filmowe
   Chór Akademicki KUL
   Galeria 1 im. B. Słomki
   Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły”
   Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

   Koło PTTK nr 1 przy KUL
   Legia Akademicka KUL
   Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

   Organizacja Studentów Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości ANTYRAMA KUL

   Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis
   Scena Plastyczna KUL
   Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków
   Teatr ITP
   Teatr Enigmatic

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, godz. 14:58 - Leszek Wojtowicz