Drodzy Państwo!

 

  1.  Na najbliższe zajęcia proszę zapoznać się z orzeczeniem SN dostępnym pod tym odnośnikiem. Ponadto, proszę zapoznać się z ustawą z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a jej tekst przynieść na zajęcia. Dodatkowo, dla zainteresowanych polecam lekturę: T. Szczurowski, Pojęcie sprawy gospodarczej po likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Monitor Prawniczy 2012 nr 19 (polecam też artykuł polemiczny: J. P. Naworski, Charakter sprawy w razie zaprzestania przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej przed wniesieniem pozwu – wykładnia art. 2 ust. 2 pkt 1 PostGospU – artykuł polemiczny, Mon.Praw. 2013, Nr 9); S. Gołębiowski, Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty. Prz.Prawa Handl. 2015 nr 1;
  2. Podczas zajęć w dniu 17.3. zajmiemy się problematyką instrumentów walki z opóźnieniami w płatnościach w transakcjach handlowych. Proszę o przeczytanie i przyniesienie ustawy, o której wyżej wspomniałem. Po drugie, omówimy organizację symulacji: proszę zapoznać się z konspektem dostępnym pod odnośnikiem. Z kolei pod tym odnośnikiem znajdziecie Państwo orzeczenie SN, które może przydać się do symulacji, ale stanowi też rozwinięcie problematyki "sprawy gospodarczej".
  3. Będziemy kontynuować problematykę roszczeń odsetkowych - proszę o przygotowanie orzeczenia z 26.1.2005 r. Polecam też lekturę glosy P. Drapały, Przegląd Sądowy 2006 nr 5.
  4. Kolejne zajęcia odbędą się 14.4. Dotyczyć będą zagadnienia reprezentacji osób prawnych, a w szczególności spółek handlowych. Pod odnośnikami znajdziecie Państwo orzeczenia do przygotowania: IV CSK 332/12; IV CSK 361/13; III PK 142/14. Dodatkowo, dla zainteresowanych polecam lekturę artykułu: S. Sołtysiński, Adresat oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji piastuna spółki kapitałowej, PPH 2013/12.
  5. Na zajęcia w dniu 5.5. proszę przypomnieć sobie (z podręczników do prawa zobowiązań) na czym polega weksel. Do przeczytania także orzeczenia pod odnośnikiem.
Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, godz. 15:35 - Piotr Kędzierski