Drodzy Państwo!

 

 

1. Pierwsze zajęcia będą dotyczyć tego, czym jest sprawa gospodarcza w świetle ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. W związku z tym proszę o zaopatrzenie się w tekst tejże ustawy oraz zapoznanie się i posiadanie na zajęciach wskazanych poniżej materiałów, dostępnych do pobrania po kliknięciu na nie: 

 

uchwala_SN_z_16.12.2008

uchwala_SN_11.05.2005

uchwala_SN_26.02.2015

wyrok_SA_w_Szczecinie_z_9.10.2008

 

Lektura dla chętnych: T. Szczurowski pojecie_sprawy_gospodarczej_po_likwidacji_postepowania_odrebnego_w_sprawach_gospodarczych MoP 2012 nr 19.

 

 

2. Na drugie zajęcia, które odbędą się 27 marca 2017 r. proszę powtórzyć sobie ogólne informacje dotyczące spółki jawnej w zakresie: zakazu konkurencji, pozbawienia prawa reprezentacji i rozwiązania spółki przez sąd.

 

Proszę także zapoznać się i posiadać na zajęciach orzeczenia dostępne po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 r. i_aca_157_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r. i_aca_752_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r. i_aca_1300_12

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r. iv_csk_332_12

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2015 r. i_aca381_15

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. ii_csk_781_15

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2017, godz. 19:12 - Adrian Dziekan