Drodzy Państwo!

 

 

1. Pierwsze zajęcia będą dotyczyć tego, czym jest sprawa gospodarcza w świetle ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. W związku z tym proszę o zaopatrzenie się w tekst tejże ustawy oraz zapoznanie się i posiadanie na zajęciach wskazanych poniżej materiałów, dostępnych do pobrania po kliknięciu na nie: 

 

uchwala_SN_z_16.12.2008

uchwala_SN_11.05.2005

uchwala_SN_26.02.2015

wyrok_SA_w_Szczecinie_z_9.10.2008

 

Lektura dla chętnych: T. Szczurowski pojecie_sprawy_gospodarczej_po_likwidacji_postepowania_odrebnego_w_sprawach_gospodarczych MoP 2012 nr 19.

 

 

2. Na drugie zajęcia, które odbędą się 27 marca 2017 r. proszę powtórzyć sobie ogólne informacje dotyczące spółki jawnej w zakresie: zakazu konkurencji, pozbawienia prawa reprezentacji i rozwiązania spółki przez sąd.

 

Proszę także zapoznać się i posiadać na zajęciach orzeczenia dostępne po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 r. i_aca_157_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r. i_aca_752_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r. i_aca_1300_12

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r. iv_csk_332_12

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2015 r. i_aca381_15

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. ii_csk_781_15

 

 

3. Na trzecie zajęcia, które odbędą się 10 kwietnia 2017 r.  proszę o powtórzenie informacji na temat odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej oraz ich charakterystyki. 

 

Proszę także zapoznać się i posiadać na zajęciach orzeczenia dostępne po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2014 r. ii_csk_627.13

- uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 r.iii_czp_83.12

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 października 2014 r. i_aca_375.14

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r. i_aca_1157.13

- wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2016 r.i_csk_68.15

 

 

4. Na czwarte zajęcia, które odbędą się 24 kwietnia 2017 r. proszę zapoznać się ze sposobami zaskarżania uchwał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Lista orzeczeń do opracowania i posiadania na zajęciach jest dostępna do pobrania po kliknięciu na sygnaturę:  

 

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie iaca1630.13

- wyrok Sądu najwyższego iicsk_126.16

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie iaca49.16

- wyrok Sądu Najwyższego ivcsk_7.14

- uchwała Sądu Najwyższego iii_czp13.13

 

 

Na każdych zajęciach należy posiadać aktualne przepisy ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2017, godz. 23:20 - Adrian Dziekan