I Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

14-15 kwietnia 2016 r., Lublin

Instytut Socjologii KUL

 

Białe plamy w socjologii

 

 >>> PROGRAM KONFERENCJI

 

              IDEA SYMPOZJUM

 

         Prace badawcze podejmowane przez doktorantów stanowią dziś bardzo ważną część prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie zbyt mało jest okazji do wspólnych spotkań, przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów czy dyskusji dotyczących poszukiwań badawczych młodych naukowców. Poprzez Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii chcielibyśmy tę przestrzeń poszerzyć, zapraszając do Lublina doktorantów socjologii z całej Polski (i nie tylko). Sympozjum, które mamy nadzieję organizować cyklicznie, ma wytworzyć przede wszystkim miejsce dyskusji, której zasady – odwołujące się do tradycji seminariów naukowych – przedstawiamy w dalszej części zaproszenia. Konferencja będzie także doskonałą okazją do spotkania i nawiązania kontaktów.

 

            CEL I EDYCJI: BIAŁE PLAMY W SOCJOLOGII

 

            Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe, w których rozwijała się polska nauka w XIX i XX w. wygenerowały w ramach różnych dyscyplin naukowych wiele nierozpoznanych, a czasem zakazanych i utajnionych terenów badawczych. Z wieloma z nich polscy naukowcy mierzą się po dzień dzisiejszy. Nie inaczej jest w socjologii, której uprawianie wiązało się niekiedy z obostrzeniami, zakazami czy cenzurą. Czy jednak problem białych plam socjologii – kwestii nierozpoznanych, niewyjaśnionych, z różnych powodów niedostępnych – charakterystyczny jest jedynie dla czasów minionych? Czy mimo funkcjonowania od 25 lat demokratycznego państwa i braku oficjalnej cenzury, w polskiej socjologii istnieją tematy, których, w powszechnym mniemaniu, lepiej nie poruszać?

            Organizatorom konferencji przyświeca przekonanie, że problem „białych plam” badań społecznych we współczesnej Polsce istnieje, choć nie sprowadza się tylko do politycznej ingerencji, lecz wynika z wielu czynników (ekonomicznych, ideologicznych czy kulturowych) wpływających na projektowane przedsięwzięcia naukowe. Białe plamy socjologii to także wyłaniające się słabości tej dyscypliny, a zarazem stojące przed nią nowe wyzwania, oraz tematy, które powinna podjąć.

            Celem konferencji będzie więc poszukiwanie i identyfikowanie tychże białych plam. Jesteśmy przekonani, że prace naukowe doktorantów i ich własne doświadczenia badawcze – w kontekście przedstawionego problemu – mogą stanowić bardzo dobry punkt odniesienia, być inspiracją do dyskusji i ukazać przykłady eksploracji nieopisanych dotąd socjologicznych zagadnień.

 

            PROBLEMATYKA

 

            Zachęcamy do namysłu i dyskusji nad zaproponowanymi tematami oraz do prezentacji własnych poszukiwań badawczych, które wpisują się w obszar białych plam w socjologii. Zapraszamy do zgłaszania referatów mieszczących się w jednym z pięciu bloków tematycznych:

  1. Nieodkryte lądy: zagadnienia i problemy, z którymi powinna zmierzyć się polska socjologia; ważne tematy, nierozpoznane dotychczas przez polskie nauki społeczne
  2. Brakujące ogniwa: granice i wyzwania interdyscyplinarności; dyscypliny, z którymi powinna zacząć współpracować socjologia
  3. Za zamkniętymi drzwiami – tematy tabu: problemy nieporuszane, zakulisowe, trudno dostępne, niemile widziane, niebezpieczne
  4. Meandry metodologii: metodologia jako bariera w badaniach społecznych; nowe rozwiązania, trendy metodologiczne
  5. Białe plamy – usprawiedliwione? Granice etyczne w przedmiocie i metodologii badań

 

           PLAN I REGUŁY OBRAD

 

        SESJA SPECJALNA: Sympozjum rozpocznie sesja specjalna z udziałem wybitnych przedstawicieli polskiej socjologii. Wykład otwierający wygłosi prof. dr hab. Marian Golka (Instytut Socjologii UAM), socjolog kultury, kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, który przybliży tytułowy problem naszego sympozjum.

       Kontynuacją wykładu będzie panel dyskusyjny z udziałem Profesorów z różnych instytutów socjologii w Polsce. Nasi goście podzielą się własnymi doświadczeniami w mierzeniu się z tematami nieoczywistymi, trudnymi, budzącymi kontrowersje czy pytania natury metodologicznej.

 

            OBRADY PLENARNE

 

            Po otwierającej sympozjum sesji specjalnej przewidziane są obrady, które odbywać się będą – w zależności od liczby zgłoszeń – w pięciu etapach, odpowiadających zaproponowanym Państwu blokom tematycznym. Każdy blok będzie miał swoich opiekunów naukowych, którzy będą towarzyszyć Państwu merytorycznie, służyć komentarzem i udziałem w dyskusji, a także opiniować wystąpienia uczestników i doradzać, jak można poprawić/rozwinąć przedstawiany projekt badawczy. Opiekunami będą goście z sesji plenarnej oraz przedstawiciele instytutów socjologii KUL i UMCS.

            Wyrażamy nadzieję, że zaproponowana formuła sesji w grupach plenarnych uczyni te spotkania bardzo interesującymi i owocnymi dla wszystkich uczestników.

 

            SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

 

     Wypełniony formularz (pobierz) należy przesłać na adres sekretarza konferencji (ks.tomasz.jarzynka.kul@gmail.com) najpóźniej do dnia 29 marca 2016 roku. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się do 30 marca br. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, publikacji oraz cateringu. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdów, ani noclegów. Na wpłaty oczekujemy do dnia 8 kwietnia br. włącznie.

 

Numer konta:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

Bank PeKaO S.A. III O/Lublin: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

z dopiskiem: OSDS 2016

 

             PUBLIKACJA i KONKURS

 

      Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii w formie elektronicznej lub papierowej, zawierającej artykuły (zgodne z przesłanymi po konferencji wymogami edytorskimi) nadesłane do dnia 15 czerwca 2016 r. włącznie, które zostaną pozytywnie zrecenzowane.

     Ponadto, spośród nadesłanych tekstów, pięć najlepszych prac wyłonionych w drodze konkursu, ukaże się w jednym z numerów „Roczników Nauk Społecznych” (13 pkt).

 

            KOMITET ORGANIZACYJNY

                mgr Agnieszka Gajda

                ks. mgr Tomasz Jarzynka

                mgr Agnieszka Jurczak

                mgr Tomasz Peciakowski

                mgr Karolina Pszonak

 

            OPIEKUN NAUKOWY

               dr hab. Wioletta Szymczak

 

>>> Zaproszenie (pdf)

>>> Formularz zgłoszenia (doc)

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:24 - Tomasz Peciakowski