Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

zaprasza na konferencję naukową

Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami,

która odbędzie się w ramach corocznego 
Zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

___________________________

19-20 września 2017 r.

Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

 

W ramach corocznego Zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, w dniach 18-20 września 2017 r. w Lublinie zostanie zorganizowana konferencja naukowa: „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”. Tegoroczne spotkanie Towarzystwa wpisze się w jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, noszącego imię Jana Pawła II. Mając na względzie z jednej strony bogaty dorobek personalistyczny naszego środowiska uniwersyteckiego, który jest znany i ceniony w Polsce i za granicą, a z drugiej – obecne wyzwania, związane z rozwojem współczesnych nauk o człowieku, zwłaszcza kogniwistyki i neuronauk, pragniemy – łącząc tradycję i współczesność – podjąć nowy namysł nad osobą ludzką. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak przez ostatnie dwa wieki tradycyjne pojęcia: osoba ludzka, dusza, oceniane w świetle osiągnięć naukowych, poddawane są ostrej krytyce jako nieprzydatne. Wielu naukowców zorientowanych redukcjonistycznie i materialistycznie twierdzi, iż procesy typowo ludzkie, przypisywane dotąd osobie czy duszy, można wyjaśnić procesami neurobiologicznymi oraz zdolnościami poznawczymi mózgu, ewentualnie umysłu. W tym kontekście pojawiają się pytania o status ontologiczny człowieka, o możliwości i granice naukowych paradygmatów, a także ich znaczenie dla refleksji teologicznej. Nasza Konferencja jest pomyślana zatem jako okazja do zaprezentowania najważniejszych i najciekawszych zagadnień związanych z tymi nowymi badaniami oraz ich ewentualnymi implikacjami dla teologii. Jednocześnie, spotkanie będzie stanowić impuls do dialogu między teologią a współczesnymi naukami, służący odkrywaniu prawdy o osobie ludzkiej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017, godz. 12:15 - Ewa Zięba