Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej.
Od teorii działania po nadawanie sensu doświadczeniom

Gmach Główny KUL, s. 208

5 grudnia (czwartek) 2013 r.

 • 10.00 Otwarcie konferencji

– O. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL - Dziekan Wydziału Filozofii

– Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL - Komitet Organizacyjny Konferencji

Część I

 • 10.30 Doświadczenia religijne w świetle współczesnej neurobiologii, Justyna Herda (KUL)
 • 11.15 Czy zwierzęta mogą być religijne? Jacek Wojtysiak (KUL)

12.00 Przerwa kawowa

 • 12.30 Antropologiczne znaczenie pojęć odpornych na naturalizację, Piotr Gutowski (KUL)
 • 13.15 Socjobiologiczna ‘bio-antropologia’ - mit, czy nowy paradygmat?, Jacek Lejman (UMCS)

14.00 Przerwa obiadowa

Część II

 • 15.00 Kartezjusz: filozoficzne uzasadnienie wyjątkowości i autonomii człowieka, Przemysław Gut (KUL)
 • 15.45 Między antropologią a psychologią: co czyni nas ludźmi? Piotr Oleś (KUL)
 • 16.30 Ewolucyjne korzenie zachowań prospołecznych, poczucia sprawiedliwości oraz moralności, Maciej Trojan (UW)
 • 17.15 Śmierć ludzi a śmierć zwierząt: naturalizm Montaigne'a, Ireneusz Ziemiński (USz)
 • 18.00 Zakończenie obrad

6 grudnia (piątek) 2013 r.

Część III

 • 10.00 Problematyczność molekularnego podejścia w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, Ks. Łukasz Michoń (KUL)
 • 10.30 Egalitarne podejście do kreatywności we współczesnych badaniach psychologicznych, Monika Chylińska (KUL)
 • 11.00 Samooszukiwanie (się): między naturalizmem a antynaturalizmem, Sławomir Skoczek (KUL)
 • 11.30 Swoistość ludzkiego działania w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego, Paulina Wiejak (KUL)

12.00 Przerwa kawowa

 • 12.15 Racjonalność umysłów prostych a teoria afordancji, Anna Dutkowska (KUL)
 • 13.00 Język w umyśle: skomplikowana gra między czynnikiem biologicznym i niebiologicznym, Piotr Pietras (KUL)
 • 13.30 Zagadnienie moralnopodobnych sposobów zachowania się zwierząt w ujęciu szkoły Lorenza - Tinbergena", Anna Sut (UKSW)
 • 14.00 Zakończenie konferencji, Zbigniew Wróblewski

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2013, godz. 15:49 - Andrzej Zykubek