W dniu 25.10.2017 r. Komisja Stypendialna jednomyślnie uchwaliła, że stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje 100% doktorantów, którzy uzyskali liczbę punktów, nie niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punktów przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Średnia arytmetyczna punktów została wyznaczona oddzielnie dla doktorantów I roku studiów i doktorantów kolejnych lat, w ramach poszczególnych wydziałów.

 

Wyznaczono następujące progi procentowe i odpowiednio do progu wysokość stypendium:

 

 

I próg

otrzymuje 20% uprawnionych

470 zł

II próg

otrzymuje 30% uprawnionych

370 zł

III próg

otrzymuje 50 % uprawnionych

220 zł

 

W dniu 21.11.2017 r. Komisja Stypendialna, na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych, ustalił ostateczne listy rankingowe stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

 

Ostateczna lista rankingowa stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok studiów

 

 

Ostateczna lista rankingowa stypendium dla najlepszych doktorantów - od II roku studiów

 

 

 
Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017, godz. 14:19 - Małgorzata Stróżyńska