Ostateczna lista rankingowa stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 (dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni)

 

23 października br. Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Komisją Stypendialną ustalił, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio wysokość stypendium:

 

I przedział – 2% studentów

680 zł

II przedział – 3% studentów

570 zł

III przedział – 5% studentów

400 zł

 

10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów, gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba.Liczba studentów na danym kierunku ustalana jest na dzień podjęcia decyzji tj. 19.11.2015r.

Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustalono ostateczną listę rankingową na rok akademicki 2015/2016 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 dla kierunków studiów,na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni. Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu (studia stacjonarne II stopnia)
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne I stopnia)
  3. gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne II stopnia)
  4. inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW)
  5. matematyka (studia stacjonarne II stopnia)
  6. pedagogika (studia stacjonarne I stopnia)

 

Ostateczna lista rankingowa na rok akademicki 2015/2016

 

Ostateczna lista rankingowa na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 10:57 - Izabela Mazur