Ostateczna lista rankingowa stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2015/2016 (dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni).

W dniu 31 marca 2016 r. została ustalona ostateczna lista rankingowa stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2015/2016 dla kierunków, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni.

 

Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia
  3. gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
  4. inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.
  5. matematyka – studia stacjonarne II stopnia
  6. pedagogika – studia stacjonarne I stopnia

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komisją Stypendialną w dniu 23 października 2015 r. stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. Liczba osób na kierunku ustalana jest na dzień podejmowania decyzji. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio wysokości stypendium:

 

I przedział – 2% studentów

680 zł

II przedział – 3% studentów

570 zł

III przedział – 5% studentów

400 zł

 

10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów, gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba. Liczba studentów na danym kierunku ustalana jest na dzień podjęcia decyzji tj. 31.03.2016 r.

 

Ostateczna lista rankingowa na semestr letni w roku akademickim 2015/2016

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 11:02 - Izabela Mazur