Informuję niniejszym, że tytuł wywiadu Krzysztofa Losza z Rektorem KUL, który został opublikowany w dzisiejszym wydaniu "Naszego Dziennika" (22/23 czerwca 2013 r.) oraz na stronie internetowej www.naszdziennik.pl, sformułowany "Dlaczego wpuszczam gender na KUL", jest nadużyciem i stanowi przekroczenie uprawnienia Redakcji do redagowania tytułu.

 

Tytuł został zredagowany w formie wypowiedzi Rektora KUL. Taka wypowiedź nigdy nie miała miejsca, a przytoczone słowa nie są słowami Rektora KUL. Na KUL nie są i nie będą prowadzone studia gender. Tytuł, zredagowany przez Redakcję, pozostaje w sprzeczności z treścią wywiadu, którego udzielił Rektor.

 

Nasza prośba o zmianę tytułu skierowana do Redakcji nie została uwzględniona.