Szanowni Państwo,
Z radością i satysfakcją ogłaszam zakończenie budowy i oddanie do użytku Centrum Transferu Wiedzy KUL oraz zakończenie - trwającej bez mała trzydzieści lat - budowy nowej części Kampusu Głównego KUL.
Wdrożenie każdej idei jest procesem długotrwałym. Nie inaczej było w przypadku Centrum Transferu Wiedzy. Chociaż idea budynku spełniającego funkcje naukowo-dydaktyczne pojawiła się znacznie wcześniej, jego dojrzała postać ujrzała światło dzienne w roku 2009, gdy wypracowano projekt „Studium Wykonalności Projektu Centrum Transferu Wiedzy”. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2011.
Projekt CTW opracował Pan inżynier Stanisław Fijałkowski – wybitny i znany architekt, m.in. także autor projektów: Kolegium Jana Pawła II i Kolegium Norwidianum.
Środki na budowę pochodziły z wkładu własnego oraz z funduszy europejskich przyznanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o wysiłku bardzo wielu osób: kolejnych władz Uniwersytetu i administracji, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zaangażowanych w proces inwestycyjny urzędów i służb, a także wykonawców. W rezultacie powstał nowoczesny budynek, który zapewnia realizację podejmowanych procesów dydaktycznych oraz lokuje w swojej przestrzeni elastyczną i profesjonalną strukturę administracyjno-zarządczą.
Finis coronat opus. Koniec wieńczy, koronuje dzieło – powtarzamy za Owidiuszem. Oddanie do użytku budynku Centrum Transferu Wiedzy kończy trwającą od wielu lat budowę nowej części Kampusu Głównego KUL. Ukończono także budowę parkingu podziemnego, dzięki czemu zagospodarowano i udostępniono studentom dziedziniec Kolegium Jana Pawła II. Całość stanowi spójną, harmonijną, koncepcję architektoniczną.
Z technicznego punktu widzenia Centrum Transferu Wiedzy jest budynkiem o pokaźnych rozmiarach – 6747 m². powierzchni użytkowej. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć przez wykładowców: projektory i wysokiej klasy nagłośnienie. Połączenie z siecią bezprzewodową pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów. Jedno z pomieszczeń zostało przewidziane, jako nowoczesne laboratorium językowe dla osób niepełnosprawnych, zarówno niewidomych, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących. Ponadto w dwóch salach audytoryjnych uruchomiono pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.
Dzięki nowym możliwościom od października br. w CTW odbywają się i są planowane nie tylko zajęcia dydaktyczne, obrony prac doktorskich, czy posiedzenia Rad Wydziałów, ale również debaty, konferencje naukowe, wykłady, szkolenia, spotkania otwarte, maratony filmowe oraz konkursy.
Uniwersytet tworzą ludzie - profesorowie, studenci i pracownicy administracji. Dlatego można powiedzieć, że Centrum Transferu Wiedzy jest przestrzenią, która integruje potencjał KUL w wymiarze edukacyjnym, badawczym i administracyjnym, a także umożliwia efektywny transfer wszelkich informacji między Uniwersytetem a jego otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
CTW to także przestrzeń działalności dydaktycznej, to miejsce spotkań, wymiany myśli i idei, Ufam, że będzie ono miejscem szeroko rozumianego transferu wiedzy - ważnych debat dla Lublina, Polski, a może i świata.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości spotkamy się właśnie na takiej debacie, by porozmawiać o przyszłości Uniwersytetu – w Lublinie, w Polsce, w Europie i na świecie.
Szanowni Państwo,
Dokonując uroczystego otwarcia tej uwieńczonej sukcesem inwestycji, chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym została ona uwieńczona sukcesem i zrealizowana […].


Szanowni Państwo,
Dzisiejsza uroczystość oddania do użytku Centrum Transferu Wiedzy zbiega się z rocznicą założenia naszego Uniwersytetu. 8 grudnia 1918 r. – powstało dzieło, które przez dziesięciolecia inspiruje kolejne pokolenia pracowników i studentów do poszukiwania prawdy, stawiania pytań, poszerzania swojej wiedzy i horyzontów; dzieło, które niezmiennie od dziewięćdziesięciu siedmiu lat (97) stanowi dla nas źródło inspiracji i dumy.
Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego - zgodnie z rytuałem akademickim - rektor, na zakończenie przemówienia, wygłasza starożytną sentencją: QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! - "Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności wszystkich"! Oby, Centrum Transferu Wiedzy, które dzisiaj otwieramy przyczyniło się do rozwoju nauki w Polsce, dobrze służyło rozwojowi naszego miasta i regionu, aby dało nowe impulsy naszemu Uniwersytetowi do pełnienia jego misji wyrażonej w dewizie Deo et Patriae.