Szanowni Państwo,

aktywność naukowo-badawcza, to istotny obszar działalności Uniwersytetu wymagający nie tylko właściwych metod, ale również posiadania odpowiedniego zaplecza. W celu poszerzenia bazy naukowej na potrzeby nauk empirycznych Uniwersytet podjął się realizacji projektu: Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, który został zwieńczony sukcesem.

Jestem ogromnie rad, że udało się zrealizować to niezwykle ambitne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że ten nowoczesny budynek będzie cenną inwestycją nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym. Tym bardziej więc z prawdziwą satysfakcją i radością dokonuję uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych.

Dzisiejsza ceremonia ma doniosłe znaczenie dla naszej społeczności akademickiej. W ciągu swojej 97-letniej historii, KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju myśli katolickiej. Niezmiennie wpływa na kształt nauki i kultury polskiej, ceniony w kraju i poza jego granicami. Uniwersytet jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są w nim nauki matematyczne i przyrodnicze. Od początku swego istnienia KUL uczestniczy w procesie rozwoju Lubelszczyzny i aktywnie sprzyja procesowi podnoszenia jej konkurencyjności, prowadzącej do szybszego wzrostu gospodarczego. Podejmujemy w tym celu wiele inicjatyw, dostosowując ich kształt do współczesnych potrzeb, pozyskując również środki z funduszy Unii Europejskiej. Takim przedsięwzięciem jest Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, które dziś uroczyście otwieramy; w jakimś sensie dzisiejsze wydarzenie otwiera kolejny, ważny etap rozwoju naszej Uczelni.

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL, to instytucja naukowo-badawcza, obejmująca sześć laboratoriów do innowacyjnych badań i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych, działająca w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku. Jej projekt został przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Ochrony Środowiska, specjalistów w zakresie nauk biologicznych i chemicznych. Opracowali oni koncepcję centrum naukowego o profilu interdyscyplinarnym, zajmującego się badaniami z wielu dziedzin nauki, m.in. z biologii, medycyny, ochrony zdrowia, dietetyki, farmacji, chemii, kosmetologii, optyki rentgenowskiej czy ochrony środowiska. W swoim projekcie założyli również szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi, przemysłowcami i liderami przedsiębiorczości w zakresie innych dziedzin zajmujących się rozwiązywaniem problemów współczesnego świata. Lista tematów badawczych realizowanych przez pracowników ICBN jest długa i obejmuje ważne, szczegółowe zagadnienia.

Projekt Centrum realizowany był dzięki dwukrotnie przyznanym funduszom z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie to umożliwiło wzniesienie budynku nowo powołanego wówczas Instytutu Biotechnologii i zakup aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu Ochrony Środowiska. Wyposażenie w aparaturę najnowszej generacji - w tym specjalnie dla potrzeb ICBN - stwarza potencjał do realizowania zadań na miarę naszych czasów, pozwala prowadzić badania na światowym poziomie. Wartość tej inwestycji, będącej jedną z większych w regionie, wyniosła ok. 97 mln zł.

Dziś oddajemy do użytku gmach laboratoryjny, pomyślany i zaprojektowany architektonicznie jako budynek bliźniaczy do budynku Instytutu Biotechnologii, który w 2009 roku zajął I miejsce w IX edycji konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu. Całość atrakcyjnie wpisuje się w architekturę uniwersyteckiego kampusu Poczekajka.

Budowa i wyposażenie budynku, a także dzisiejsza uroczysta inauguracja rozpoczynają kolejny okres działalności Centrum, które już zbudowało zespół naukowy, prowadzi badania, pozyskuje na nie środki, rozwija współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Jestem przekonany, że uzyskane dotychczas osiągnięcia naukowe i wypracowane metody działania, jak również dalsza współpraca z licznymi podmiotami, pozwolą na wykorzystanie zgromadzonego tu potencjału dla dobra nauki oraz gospodarki naszego regionu i całej Polski. W tym obszarze liczę także na współdziałanie władz samorządowych i państwowych.

Dokonując symbolicznego otwarcia tej ważnej naukowej inwestycji, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu […].

 

Szanowni Państwo,

wyrażam głębokie przeświadczenie, że Centrum będzie z jednej strony trampoliną do kolejnych sukcesów naszego Uniwersytetu, z drugiej zaś poręcznym pasem transmisyjnym, pozwalającym komercjalizować wiedzę. Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z budynkiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, jego zespołem i kierunkami badań.