Słowo Rektora KUL

na otwarcie sympozjum „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”

Lublin, 21 kwietnia 2015 r.

 

 

Ekscelencje,
Czcigodne Siostry,
Czcigodni Bracia,
Szanowni Państwo

W jedności uobecniać Chrystusa w świecie” to motto, zawołanie, program tegorocznej konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich na KUL. Uobecniać Chrystusa to wielki dar, łaska, możliwość, przywilej, ale jednocześnie zobowiązujące zadanie. Bardzo się cieszę, że ta konferencja odbywa się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Papież Franciszek w swoim liście apostolskim zachęcał aby w tym roku szczególnie zgromadzić się wokół osób życia konsekrowanego, aby wspomagać je swoją modlitwą i życzliwością: „Zachęcam was wszystkich – napisał – do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego”. Pragnę zapewnić, że Wspólnota Akademicka KUL otacza wielką życzliwością i szacunkiem osoby życia konsekrowanego, a także, poprzez swoje działania, stara się wspierać ich charyzmat poprzez badania naukowe i studia, liczne publikacje i konferencje, sympozja i poprzez działalność organizacji studenckich, współpracujących z rożnymi zgromadzeniami i instytutami życia konsekrowanego. Chcę także zaprosić Waszych Współbraci i Współsiostry do studiowania na naszym uniwersytecie. Zapewniam, że to dobre miejsce!

Papież Franciszek, we wspomnianym już liście, wskazuje konkretne formy i cele życia konsekrowanego. Są nimi: spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości z pasją oraz przyjęcie przyszłości z nadzieją. Jestem przeświadczony, że te cele wyznaczone przez Ojca świętego będą ważnymi wektorami obrad, które rozpoczynamy. Życzę, aby były one owocne i stanowiły skuteczną pomoc w realizacji zadania: „Uobecniać Chrystusa w świecie”.

Bardzo serdecznie witam w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!