open integration

Projekt OTWARTA INTEGRACJA jest współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt zakłada stworzenie skutecznego i innowacyjnego modelu wsparcia i modułu na rzecz integracji studentów cudzoziemców (obywateli państw trzecich) studiujących w Lublinie. Projekt łączy w sobie działania na rzecz wprowadzenia migrantów w społeczeństwo polskie, kursy języka polskiego, tygodnie orientacyjne i szkoły letnie. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich studentów Lublina.

Projekt jest zgodny z celem ogólnym naboru czyli działaniami na rzecz integracji migrantów, gdyż skierowany jest bezpośrednio do studentów cudzoziemskich – obywateli państw trzecich, których liczba w Lublinie wzrosła.

Projekt realizuje cel bezpośredniego wsparcia migrantów i wprowadzenia w społeczeństwo polskie poprzez następujące działania:

  1. Szkolenia w bloku integracyjno kulturowym
  2. Szkolenia językowe
  3. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy
  4. Organizacja dwóch edycji Orientation week dla studentów cudzoziemców
  5. Opracowywanie i wysyłanie Newslettera skierowanego do studentów (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER)
  6. Organizacja dwóch edycji Szkoły Letniej „Summer School - Protection of Migrants Rights”
  7. Działanie Asystenta integracyjno-legalizacyjnego
  8. Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców i studentów z Polski (guardian angels) na bazie wspólnego pomieszczenia na uniwersytecie „common room”

Beneficjentami końcowymi projektu są studenci cudzoziemcy studiujący w Lublinie. Zgodnie z założeniami projektu z pomocy skorzysta łącznie 600 cudzoziemców.

Projekt realizowany będzie przez KUL, a zaangażowane w jego merytoryczną realizację będą 4 jednostki: Uniwersytet Otwarty, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Dział Kształcenia.

Zarządzaniem administracyjnym i rozliczeniem projektu zajmować się będzie Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

 


Projekt „Otwarta Integracja”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Za treści zamieszczane na stronie internetowej odpowiada wyłącznie Katolicki Uniwersytet lubelski Jana Pawła II. Komisja Europejska i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016, godz. 11:07 - Anna Kowalczyk