Centrum Badań Holocaustu

oraz
Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu
Jagiellońskiego,


Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią
i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy
Środkowej i Wschodniej

oraz

Pracownia
Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na
otwarte seminarium naukowe

 

„WIARA I NIEWIARA.

LITERACKIE REALIZACJE WOBEC DOŚWIADCZENIA ZAGŁADY”

 

zobacz program

 

21-22 marca 2 0 1 7 r.


Centrum Transferu Wiedzy, sala 052
 Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Autor: Piotr Kalwiński
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 22:44 - Piotr Kalwiński