ORGANIZACJE STUDENCKIE

 

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów

KUL, 2009r.

 

1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego ,,Assensio mentium"- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

2. Koło Naukowe Młodych Prawników - Uniwersytet Opolski

 

3. Studenckie Koło Naukowe Prawników- Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie

 

4. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa - Uniwersytet Jagielloński

 

5. Sekcja Prawa Cywilnego Koła Naukowego WPiA - Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego

 

6. Studenckie Koło Naukowe „Blok Prawa Komputerowego" - Uniwersytet Wrocławski

 

7. Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego - Uniwersytet Łódzki

 

8. Koło Naukowe Prawa Cywilnego - Uniwersytet Gdański

 

9. Koło Naukowe Prawa Bankowego - Uniwersytet Warszawski

 

10. Koło Naukowe o Prawie i Gospodarce „Ius pro Oeconomiae - Uniwersytet Warszawski

 

11. Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis" - Uniwersytet Warszawski

 

12. Koło Naukowe Prawa Europejskiego - Uniwersytet Warszawski

 

13. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator" - Uniwersytet Warszawski

 

14. Koło Naukowe Prawa Cywilnego - Uniwersytet Gdański

 

15. Koło Nauk Cywilistycznych - Uniwersytet w Białymstoku

 

16. Uniwersytecka Poradnia Prawna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

17. Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

18. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego - Uniwersytet Szczeciński

 

19. Koło Naukowe Studentów Prawa - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II(gospodarz OZCS)

 

20. Niezależne Zrzeszenie Studentów - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II(gospodarz OZCS)

 

 

 

 

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2009, godz. 11:40 - Dariusz Kała