Ekonomia

Firma LKP Rachunkowość sp. z o.o. s.k.a. poszukuje 2 osób na płatny staż " od zaraz"

Termin rozpoczęcia stażu - luty 2017

Zakres zadań stażysty - pod nadzorem:

Wprowadzanie i księgowanie dokumentów, wprowadzanie i księgowanie wyciągów bankowych, wypełnianie deklaracji podatkowych (w tym PIT, VAT, CIT, NIP), kontakt z Instytucjami i Urzędami, różnorodność zagadnień i różny stopień skomplikowania powierzanych zadań, możliwość rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów. Oferta ważna do: 2017-02-28 Więcej na stronie Biura Karier KUL

 

Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe

Trwa rekrutacja na płatne staże krajowe i zagraniczne dla studentów/tek WNS KUL studiów stacjonarnych kierunków: III rok I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, II rok II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, III rok I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL".

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania, a Uczestnikom/czkom projektu odbywającym staże zagraniczne – kosztów podróży.

Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie www projektu w zakładce Rekrutacja.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać tutaj

Lista Jednostek Przyjmujących jest dostępna tutaj.

Rekrutacja ma charakter ciągły (aż do wyczerpania miejsc).

Test wiedzy odbędzie się 2 marca 2017 r. (czwartek) w DMM II 134.

Test rozpocznie się o godz. 13:20.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 09:42 - Maria Mazurek-Olszowa