Informujemy, że nadal trwa rekrutacja na płatne staże dla studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL". 

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania.

 

Zapraszamy do aplikowania na staż.

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 09:01 - Anna Branica