„NAJLEPSI U NAJLEPSZYCH”

 

Program stażowy pod patronatem JM Rektora KUL w prestiżowych polskich przedsiębiorstwach dla studentów KUL

 

 

 

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE ZAWODOWE REALIZOWANE
POD MERYTORYCZNĄ OPIEKĄ EKSPERTÓW.

 


Program „Najlepsi u Najlepszych” adresowany jest do ambitnych i utalentowanych studentów KUL, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje. Stażyści doskonalą praktyczne kompetencje w różnych działach przedsiębiorstwa.

 

W projekcie uczestniczą prestiżowe przedsiębiorstwa w większości spółki akcyjne.

 

Założenia programu stażowego:

 

 • Program „Najlepsi u Najlepszych” adresowany jest do studentów: III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.
 • Staże realizowane są w okresie wakacyjnym (lipiec 2015 – wrzesień 2015).
  Czas trwania programu:
  od 1 do 3 miesięcy.
 • Staż odbywa się poza miejscem zamieszkania studenta. Stażyście przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej miedzy przedsiębiorstwem a kierowanym na staż studentem.
 • Stażyści rozwijają swoje kompetencje pod okiem specjalistów w działach: doradztwa podatkowego, audytu, HR, finansów, monitorowania i zarządzania procesami, księgowości, obsługi klienta, CSR, marketingu i PR, obsługi prawnej, konsultingu, zarządzania ryzykiem, logistyki, zarządzania jakością, doradztwa transakcyjnego itp.
 • Po zakończeniu programu stażysta otrzymuje list referencyjny
  z wyszczególnieniem zadań realizowanych podczas stażu oraz zindywidualizowany bilans kompetencji uwzględniający obszary dobrze rozwinięte oraz te, które należy doskonalić.

 

Harmonogram programu "Najlepsi u Najlepszych"

 

1) Aplikacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie  prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną swojego CV oraz krótkiej prezentacji własnych osiągnięć w postaci wizytówki zawodowej wykonanej w formie graficznej lub w postaci slajdów, czy krótkiego filmu na adres: praca@kul.pl.  

 

Przystępując do programu każdy z uczestników powinien wskazać preferowane przez siebie miejsce realizacji stażu.

 

2) Rozmowa kwalifikacyjna

 

3) Staże realizowane w przedsiębiorstwach

 

 

Laureaci poprzedniej edycji o programie:

 

Joanna Hanas- studentka V roku prawa

 

Projekt „Najlepsi u Najlepszych” jest świetną inicjatywą i zachęcam wszystkich studentów do wzięcia w nim udziału. Jako laureatka miałam możliwość odbycia miesięcznego stażu w Dziale Prawnym Olivia Business Centre z siedzibą w Gdańsku. Oprócz praktycznych umiejętności, które tam zdobyłam cennym doświadczeniem okazała się również współpraca z wysoce wykwalifikowanym, młodym i przy tym bardzo życzliwym zespołem. Jeżeli te argumenty nie są dla kogoś wystarczające, warto również wziąć pod uwagę atrakcyjną lokalizację miejsca odbywania stażuJ Serdecznie zachęcam do aplikowania!

 

Kamil Chibowski, V rok psychologii

 

"Niezwykła przygoda, wspaniali ludzie, moc atrakcji...  tych zawodowych rzecz jasna! Na stażu czułem się jak pełnoprawny pracownik reprezentujący Bakalland. Miałem doskonałą opiekę merytoryczną oraz praktyczną. Jeśli tylko chciałem to byłem włączany w każdą część pracy HR Business Partnerów. Otrzymywałem także własne projekty do wykonania oraz wsparcie na każdym etapie mojej pracy. Poznałem środowisko pracy w Bakalland a 3 miesiące płatnego stażu zaowocowały ofertą pracy, dzięki której pozostałem częścią Bakalland na dłużej. Polecam!"

 

Wizytówki pracodawców

„Najlepsi u Najlepszych” 2016

 

Pocztylion Arka PTE S.A.

czas trwania stażu: 01/07/2016 - 31/07/2016

liczba staży: 1

lokalizacja stażu: Warszawa

rok i kierunek studiów: wszystkie

Dział: Biuro Zarządzania Obsługą Klienta

zadania: obsługa posprzedażowa klientów członków Funduszy, analiza dokumentów, wprowadzanie zmian danych, wsparcie w realizacji procedury wypłat po śmierci członków funduszu

profil stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalland S.A.

czas trwania stażu: 3 miesiące

liczba staży: 3

lokalizacja stażu: Warszawa, Janów Lubelski

rok i kierunek studiów: psychologia, zarządzanie, ekonomia, matematyka, informatyka 

Dział HR (psychologia, zarządzanie ZZL)

zadania: Wsparcie działu HR w codziennych zadaniach: weryfikacja nadchodzących aplikacji, rozmowy rekrutacyjne, pomoc przy tworzeniu procedur i narzędzi HRowych

profil stażu

Dział Logistyki Zakładowej (logistyka, ekonomia, matematyka, informatyka)

zadania: Wdrożenie SAP WM. Stażysta pozna zasady pracy profesjonalnego programu oraz sposób organizacji pracy w nowoczesnym magazynie przy zakładzie produkcyjnym. Przygotowywanie zestawień, raportów, analiz. Praca przy wdrożeniu sytemu.

profil stażu

Dział Planowania Produkcji ( ekonomia, logistyka, matematyka, informatyka)

zadania: Wsparcie analityczne dla planisty produkcji – harmonogramowanie produkcji, analityka wywoływania dostaw komponentów i surowców, raportowanie w procesie towarów wolnorotujących – analityka excell

profil stażu

Poczta Polska S.A.

czas trwania stażu: 1miesiąc

liczba staży: 2

lokalizacja stażu: Warszawa

rok i kierunek studiów: prawo, od IV roku

Biuro Prawne:

zadania: wspomaganie pracy radców prawnych Biura Prawnego Poczty Polskiej, polegających w szczególności na:

- wyszukiwaniu informacji i materiałów źródłowych na potrzeby opinii, pism procesowych i umów;

- wyszukiwaniu opracowań tematycznych dotyczących określonych problemów i zagadnień prawnych;

- wykonywaniu czynności technicznych;

- analizowaniu orzecznictwa oraz przepisów prawa;

- sporządzaniu projektów opinii oraz projektów pism procesowych.

profil stażu

 

Olivia Business Centre

czas trwania stażu: 1miesiąc

liczba staży: 1

lokalizacja stażu: Gdańsk

rok i kierunek studiów: prawo, od III roku

Dział Prawny:

zadania: wykonywanie obowiązków asystenta prawnego we wszystkich zadaniach wewnętrznego działu prawnego firmy, m.in.:

- pomoc w przygotowywaniu umów handlowych, zwłaszcza umów w inwestycjach budowlanych i umów najmu powierzchni biurowych

- pomoc przy wykonywaniu czynności w postępowaniach administracyjnych i podatkowych

- pomoc przy czynnościach z zakresu tzw. architektury korporacyjnej (ład korporacyjny, struktura, optymalizacja, rejestr przedsiębiorców)

- pomoc przy prowadzonych sprawach sądowych

profil stażu

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

 

czas trwania stażu: 1 miesiąc

liczba staży: 1

lokalizacja stażu: Łomża

rok i kierunek studiów: ekonomia, socjologia, zarządzanie, prawo

Wydział Księgowo-Kadrowy

zadania:pomoc w rekrutacji pracowników, formułowanie i zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenie bazy kandydatów, weryfikacja i archiwizacja dokumentacji, monitoring rynku pracy, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, kompletowanie akt osobowych pracowników, obsługa programu „Płatnik”

profil stażu

 

PKO Bank Polski

czas trwania stażu: 3 miesiące

liczba staży: 3

lokalizacja stażu: Lublin

Zespół Optymalizacji Zadań Sprzedażowych w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego

rok i kierunek studiów: ekonomia, I i II rok drugiego stopnia

zadania:udział w monitoringu wskaźników sprzedażowych, analiza wystawionych raportów oraz wystawianie rekomendacji, współuczestniczenie w miniprojektach – szczegółowy zakres działań uzależniony jest od etapu i złożoności projektu

profil stażu

Zespół Helpdesku Merytorycznego w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego

rok i kierunek studiów: socjologia, bankowość, zarzadzanie bazami wiedzy
I i II rok drugiego stopnia

 

zadania:przebudowa zakładek wewnętrznej bazy wiedzy pod kątem graficznym, przygotowywanie publikacji na potrzeby Contact Center, opracowywanie instrukcji w formie infografiki, tworzenie schematów do procesów/ procedur, tworzenie prezentacji, optymalizacja wewnętrznej bazy wiedzy z wykorzystaniem metod socjologicznych (ankiety, spotkania fokusowe itp.)

 profil stażu

 

Synthos S.A.

czas trwania stażu: 1 miesiąc z mozliwością przedłużenia do 3 miesięcy

liczba staży: 2

lokalizacja stażu: Oświęcim

kierunek studiów: ekonimia, zarzadzanie przedsiębiorstwem

Dział: Controllingu

zadania: zapoznanie się z zadaniami wykonywanych przez Controlling, aktywne wsparcie w realizacji poszczególnych działań controllingowych, zaangażowanie w przygotowanie procesu budżetowania na kolejny rok, tworzenie drobnych analiz finansowych, weryfikacja danych finansowych w różnych systemach informatycznych, udział w tworzeniu nowych narzędzi controllingowych

profil stażu

 

Dział: IT

kierunek studiów: informatyka

zadania: Wsparcie dla utrzymania i rozwoju systemów aplikacyjnych (zintegrowanego systemu ERP/IFS, zarządzania magazynem, transportowego oraz Sharepoint) poprzez: rozwiązywanie zgłoszeń użytkowników, wsparcie w administracji systemami, wykonywanie raportów i zestawień na bazie zapytań SQL

profil stażu

 

 

 

ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY !  

 

 

Regulamin programu stażowego "Najlepsi u Najlepszych" 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu
pod numerem:

81-445-41-32, 81-445-43-71

kariera@kul.pl

 

Organizatorzy programu "Najlepsi u Najlepszych"

 

   

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 10:54 - Marta Wziątek