24 marca 2012

zmarł Biskup Edward Materski, biskup senior diecezji radomskiej, w latach 1966-1988 wykładowca katechetyki formalnej na KUL. Miał 89 lat.
Bp Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie. Jako kleryk uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1947 r. Od 1966 do 1988 roku wykładał katechetykę formalną i prowadził ćwiczenia katechetyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem licznych publikacji katechetycznych, współautorem podręczników metodycznych i katechizmów.
29 października 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Aquasirena. Od 28 marca 1981 r. był biskupem sandomierskim. Na prośbę nowego ordynariusza nazwa diecezji została zmieniona na „diecezja sandomiersko-radomska”. 25 marca 1992 r., w wyniku reorganizacji diecezji polskich, został mianowany pierwszym biskupem diecezji radomskiej. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1999 r.
Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Powołań Duchownych i członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL. Przyczynił się też do powstania Radomskiego Instytutu Teologicznego (który w pierwszych latach funkcjonowania był afiliowany do KUL).

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 12:56 - Liliana Kycia