25 kwietnia 2012

odszedł do Pana Ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, ordynariusz diecezji pelplińskiej, wieloletni profesor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, prorektor KUL w latach 1984-1988.
Urodził się 24 V 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. W 1968 r. uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych na KUL, gdzie następnie podjął pracę. W 1970 roku uzyskał stopień doktora teologii. W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a trzy lata później habilitował się na wydziale Teologicznym KUL. W 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W latach 1981-1984 był Dziekanem Wydziału Teologii KUL, w latach zaś 1984-1988 prorektorem KUL. W 1988 r. został podniesiony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, by w 1992 r. zostać pierwszym ordynariuszem diecezji pelplińskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 kwietnia. Zmarły został pochowany w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 12:57 - Liliana Kycia