6 kwietnia 2007 r.

odeszła do Pana Dr Elżbieta Krukowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Filologii Germańskiej KUL, wspaniały nauczyciel i wychowawca, tłumaczka literatury niemieckiej, zaangażowana we współpracę polsko-niemiecką oraz działalność charytatywną. Msza święta za Jej duszę została odprawiona 12 kwietnia 2007 r. w kościele akademickim, uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu na Majdanku.

Dr Elżbieta Krukowska urodziła się 14 września 1954 roku w Przemyślu, zmarła 6 kwietnia 2007 w Lublinie. Lata szkolne spędziła w Radymnie, tam też zdała maturę. Następnie studiowała germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Drogę zawodową rozpoczęła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Kilkuletni pobyt w Lipsku zaowocował doktoratem z zakresu językoznawstwa. Na początku lat osiemdziesiątych dołączyła do pionierów na nowo powstającej germanistyce na KUL, z którą związała całe swoje późniejsze życie zawodowe.
Jej fachowa wiedza, a także dar zjednywania sobie ludzi i nawiązywania ważnych kontaktów z osobami i instytucjami w Polsce i w Niemczech okazały się cenne dla rozwoju początkowo sekcji, a następnie Instytutu Filologii Germańskiej. Dzięki jej zaangażowaniu i aktywnej współpracy z takimi organizacjami jak m.in. Stowarzyszenie Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) liczna rzesza stypendystów spośród studentów i pracowników naukowych przyczyniła się do zbliżenia pomiędzy Polską i Niemcami. W bezpośrednich rozmowach i spotkaniach, podczas pobytu młodych ludzi u rodzin rodziły się znajomości i przyjaźnie, które przetrwały lata. Do dziś studiująca w Niemczech polska młodzież otrzymuje wszelką pomoc i ciepłe przyjęcie w nowym otoczeniu. Za tę działalność Ela Krukowska została w 1991 roku uhonorowana nagrodą fundacji POLCUL.
Podczas wielu konferencji oraz uroczystości nie tylko na rodzimym Wydziale Nauk Humanistycznych korzystano z jej wsparcia językowego i merytorycznego. Przez wiele lat była opiekunem naukowym Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Chełmie. Choroba nie pozwoliła jej zrealizować wszystkich naukowych planów z dziedziny językoznawstwa porównawczego, którym zajmowała się niemal do końca. Jednym z ostatnich była idea napisania podręcznika dla studentów, opartego na przekładach z Biblii. Pozostały jej liczne, wysoko oceniane publikacje z tej dziedziny.
Pozostały też liczne tłumaczenia literatury niemieckiej, których mottem było wzajemne zrozumienie i budzenie wrażliwości na drugiego człowieka. Uzupełniały one działalność charytatywną, która sięgała daleko poza granice Polski. Nieprzypadkowo ukazały się m.in. tłumaczenia tekstów Ruth Pfau traktujące o problemach trędowatych w Pakistanie i Afganistanie. Elżbieta Krukowska była współzałożycielką Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Beyzyma i jego pierwszym prezesem przez 18 lat.
W pamięci współpracowników i studentów Ela Krukowska pozostanie zawsze jako osoba energiczna, otwarta na nowe pomysły i inicjatywy, nigdy nie ulegająca własnym słabościom, zawsze chętna do pomocy i udzielająca rzeczowych porad, nawet w chwilach ciężkiej choroby opiekunka, o czym z pewnością długo będą pamiętać często szukający u niej wsparcia studenci.

Marek Jakubów

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 13:57 - Anna Kowalczyk