3 lutego 2011

zmarł dr hab. Janusz Drob, profesor KUL, wybitny znawca i badacz historii kultury nowożytnej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych (1999-2008), Kierownik Sekcji Historii (1995-1999), Kierownik Katedry Historii XVI-XVIII w. (od 2002).
Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz lubelskiego oddziału PAN.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony Działacz Kultury”.
Człowiek wielkiej życzliwości i skromności, Mistrz i Wychowawca młodzieży.

 

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:36 - Anna Kowalczyk