28 stycznia 2010 r.

zmarł, przeżywszy 91 lat, dr Stefan Konstanty Bortkiewicz, twórca i wieloletni szef nowoczesnego rybactwa bydgoskiego, wieloletni Członek Zarządu Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Człowiek prawy i barwny, wyjątkowo kochający ludzi i zwierzęta. Pogrzeb poprzedzony mszą św. odbył się 1 lutego na cmentarzu na Jarach w Bydgoszczy.
Dr Stefan Konstanty Bortkiewicz urodził się 2 stycznia 1919 roku w Niekraszach. W 1938 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1946 roku reaktywował się na wydziale rolnym Politechniki Wrocławskiej. Studia skończył w 1948 roku ze specjalizacją w zakresie ichtiologii. Pracę doktorską obronił na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1969 roku.
Przez całe życie zawodowe związany był z rybactwem bydgoskim, w niektórych okresach kierując również rybactwem w całej północnej Polsce. Pod koniec pracy zawodowej włączył się czynnie w proces odzyskiwania przez KUL majątku przedwojennej Fundacji Potulickiej. W latach 1989-2007 pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji, nadzorując prowadzenie działalności rybackiej w Fundacji.
Wyniesiony z domu rodzinnego patriotyzm oraz wybitna fachowość Stefana Bortkiewicza służyły wszystkim, którzy go znali. Spędzony z nim czas, poświęcony rozważaniom o życiu, polityce, myślistwie, rybach i nie tylko, pozwalał na zupełnie inne oglądanie świata.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 12:14 - Anna Kowalczyk