Кс. проф. Антоні Дембіньскі
Pектор Люблінського католицького університету Івана Павла II

 

Нар. 28 квітня 1953 р. в Любліні – католицький ксьондз, професор звичайний юридичних наук, спеціаліст у галузі римського права.

 

Закінчив філософсько-теологічні студії на теологічному факультеті ЛКУ (1978 р.), а потім студії канонічного права (спеціалізація – римське право) на факультеті канонічного та світського права ЛКУ (1985 р.). Ступінь кандидата юридичних наук одержав у 1989 р., а докторську дисертацію (габілітацію) захистив у 1996 р. Згідно з Указом Президента РП у 2009 р. присвоєно звання професора юридичних наук.

 

У 1985 р. був працевлаштований асистентом кафедри римського права на факультеті права, канонічного права і адміністрації. У 1997 р., після захисту докторської дисертації (габілітації), був працевлаштований на посаді керівника цієї ж кафедри. У 1996-2000 роках був головою дисциплінарної комісії у справах студентів, а з 2003 р. обіймав посаду голови сенатської видавничої комісії. З 2002 р. – член Вченої ради Колегіуму міжфакультетських індивідуальних гуманітарних студій ЛКУ. Кілька років був куратором наукового гуртка юристів, членом Програмної ради Люблінського конгресу польської культури 2000. У 1999-2004 роках був на посаді заступника декана факультету права, канонічного права і адміністрації ЛКУ, а в 2004-2012 роках обіймав посаду декана. Був співініціатором введення в дію кількох проектів післядипломних студій та створення на факультеті права, канонічного права і адміністрації Школи українського права, а також ініціатором створення напрямку „Європеїстика” (2008 р.) і „Європейські студії” (European Studies, 2010 р.). Член Програмної ради Олімпіади з питань європейської інтеграції (з 2010 р.); обіймає посаду голови Програмної ради Загальнопольської школи правосуддя і прокуратури (з 2009 р.).

 

Член кількох наукових товариств і співтовариств: Комітету наук про античну культуру Польської академії наук, Наукового товариства ЛКУ, Люблінського наукового товариства, Юридичної комісії Польської академії наук – відділ у Любліні. Обіймає посаду головного редактора квартальника „Studia Prawnicze KUL” („Правничі студії ЛКУ”), член вченої ради кількох наукових часописів, зокрема „Review of Comparative Law” („Огляду порівняльного права”), „Studia z Prawa Wyznaniowego” („Студій з релігійного права”), „Roczników Nauk Prawnych KUL” („Щорічників юридичних наук ЛКУ”), „Edukacja Prawnicza” („Юридична освіта”).

 

Був на науковому стажуванні в Парижі (1988; 1992), в Лювен-ля-Нев (Louvain-la-Neuve, 1993), Лювен (Louvain, 2002), в Інституті європейських студій Нановіка – Університет Нотр Дам (Nanovic Institute for European Studies – University of Notre Dame, 2009). Прочитав кілька лекцій за кордоном, зокрема в Індіанському університеті (Indiana University, 2008); Львівському національному університеті ім. Івана Франка (2007), Київському університеті права (2009), Університеті Альба Юлія (University of Alba Iulia, 2010). Викладав римське право на теологічному факультеті в Спішській Капітулі (1997-1998) і теологічному факультеті у Велеграді (1999-2000).

 

Його наукові пошуки зосереджені головним чином на проблематиці в галузі історії права і римського права; дослідження охоплюють питання в галузі римського кримінального, сакрального, адміністраційного права, історії i сучасності римського права, європейської правової культури та історії костельного права.

 

Науковий керівник 12 кандидатських праць; до цього часу 4 кандидати наук, керівником дисертацій яких він був, одержали науковий ступінь доктора юридичних наук. Ефектом його викладацької праці є підручники: Римське приватне право. Компендіум (Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. V, LexisNexis, Warszawa 2011) та Римське публічне право (Rzymskie prawo publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 [разом з J. Misztal-Konecką i M. Wójcik].

 


 

Secretary of the Rector

 

Justyna Zaprawa, MA

Halina Szymańska, MA

 

Address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 Phone +48 81 445 41 20   E-mail: rektorat [at] kul.pl