15 grudnia 2012 r.

zmarł Ks. prof. dr hab. MARIAN JAN RUSECKI, Kapelan Jego Świątobliwośc, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kapłan Archidiecezji Lubelskiej

 

Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Członek Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce od 2005

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w latach 2007-2010

Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2011

 

Kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej 1986-2010

Kierownik Katedry Misjologii

Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej w latach 1992-2008

Prodziekan Wydziału Teologii KUL w latach 1986-1989, 1992-1998

Członek Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej w latach 1990-1996

Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

Promotor 41 doktoratów oraz ponad 150 magisteriów

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Laureat Nagród Ministra Edukacji Narodowej 1995 i 2008

Laureat Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense 2002

Laureat Nagród Rektora KUL 1984, 2001, 2005

Honorowy Obywatel Janowa Lubelskiego

 

Urodził się 22 marca 1942 w Janowie Lubelskim

Zmarł 15 grudnia 2012 w Lublinie 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej 19 grudnia 2012 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

 

Wspomnienie - PU 1-2 (141-142)

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013, godz. 10:41 - Anna Kowalczyk