30 kwietnia 2011 r.

zmarł Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz, salezjanin, profesor zwyczajny Katedry Porównawczej Historii Religii w Instytucie Kulturoznawstwa, wybitny biblista, znawca kultury żydowskiej, promotor dialogu między chrześcijaństwem i judaizmem.
Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz kierował Instytutem Nauk Biblijnych KUL (1988-2008) i był przewodniczącym Sekcji Biblistów Polskich (1993-2003), przyczyniając się do jej przekształcenia w Stowarzyszenie Biblistów Polskich. W latach 1997-2008 był członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Kierował również Towarzystwem Naukowym KUL jako jego sekretarz generalny (1981-1986). Brał udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1997) oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jako członek prezydium (1999-2002). Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz jest autorem ok. dwustu prac naukowych, w tym wielu książek, często opublikowanych w językach kongresowych. Owocem jego długoletniej pracy naukowej jest m.in. wypromowanie 7 doktorów oraz kierowanie 24 pracami magisterskimi i magistersko-licencjackimi. Uczestniczył w różnego stopnia przewodach naukowych, przygotowując m.in. recenzje rozpraw doktorskich (35), habilitacyjnych (12) oraz dorobku do tytułu naukowego profesora (6).
Uznając wybitny wkład Księdza Profesora w rozwój polskiej nauki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004 odznaczył Ks. Prof. Ryszarda Rubinkiewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 maja – msza św. żałobna w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Kalinowszczyźnie, złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:35 - Anna Kowalczyk