3 września 2007 roku

Zmarła prof. Barbara Filarska, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Długoletni kierownik Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej. Współtwórca Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.
Wybity archeolog i historyk sztuki. Inicjator badań nad sztuką antyku chrześcijańskiego w Polsce.
Żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, więzień systemu stalinowskiego.
Odznaczona Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Ukochany przez młodzież akademicką wykładowca, wychowawca wielu pokoleń studentów. Człowiek wielkiego serca, oddana młodzieży i Uniwersytetowi.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 14:16 - Anna Kowalczyk