17 marca 2007 roku

zmarła Prof. Danuta Zamącińska-Paluchowska wieloletni kierownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL, wybitna uczona, wspaniały wychowawca i promotor wielu prac magisterskich i doktorskich, członkini towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 13:32 - Anna Kowalczyk