7 grudnia 2011 r.

zmarł Ks. Prof. Antoni Kość SVD, profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa.
Msza św. żałobna za duszę śp. Księdza Profesora została odprawiona 13 grudnia w Kościele Akademickim KUL. 14 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Pieniężnie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2012, godz. 09:22 - Anna Kowalczyk