29 kwietnia 2012

zmarł Prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu I kadencji, Senator IV kadencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, w latach 1987-1990 prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL.
Urodził się 20 grudnia 1923 r. w Warszawie. W 1945 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1947 r. również w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1955-1957 był radcą prawnym. Przez następne trzy lata odbywał aplikację adwokacką. Zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym, ale Minister Sprawiedliwości zgłosił veto przeciwko wpisaniu Go na listę adwokatów. W latach 1963-1981 pracował w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. W okresie 1965-81 należał do nieformalnego zespołu przy prymasie Stefanie Wyszyńskim. W latach osiemdziesiątych jako doradca Sekretariatu Episkopatu Polski brał udział w rokowaniach ze stroną rządową. W latach1983-84 zasiadał w Społecznej Radzie Prymasowskiej.
W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a cztery lata później doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 1 października 1982 r. objął stanowisko docenta, Kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Prowadził wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego oraz prawa korporacyjnego. W 1984 r. Senat KUL nadał Mu tytuł profesora nadzwyczajnego i powołał na stanowisko profesora. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził tę decyzję dopiero w 1987 r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 maja na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2012, godz. 13:59 - Anna Kowalczyk