6 kwietnia 2008 r.

zmarł prof. Eugeniusz Wiśniowski emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historii Porównawczej Kościołów PAN, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce,
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Klubu Inteligencji Katolickiej, pierwszy Kierownik Ośrodka Kultury Niderlandzkiej KUL, kierownik Sekcji Historii KUL, kierownik Sekcji Filologii Germańskiej, wieloletni Redaktor Roczników Humanistycznych.
Wybitny humanista, człowiek niezwykłej dobroci i prawego charakteru, wychowawca wielu pokoleń historyków.
Msza św. żałobna w Kościele Akademickim sprawowana była 12 kwietnia, a uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Żabiej Woli.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 15:29 - Anna Kowalczyk