29 listopada 2012 r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie prof. JACEK WOŹNIAKOWSKI, wieloletni wykładowca Instytutu Historii Sztuki KUL, człowiek ogromnej wiedzy i kultury, wybitny erudyta, znakomity pisarz i eseista. Założyciel „Znaku”, publicysta „Tygodnika Powszechnego”, pierwszy Prezydent Krakowa w III RP.
Urodził się 23 kwietnia1920 r. w Biórkowie Wielkim w ziemi proszowskiej. Był współtwórcą i kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej (1974-1981). Twórcą i kierownikiem Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych (1981-1990). Kierownikiem Sekcji Historii Sztuki (1975-1980). Z wykształcenia filolog polski i filozof, z zamiłowania krytyk i historyk sztuki. Wybitny badacz i znawca sztuki romantyzmu, zwłaszcza malarstwa i związanych z nim teorii.
Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany od 1953 r. Należał do licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz stowarzyszeń twórczych, m.in.: Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN-Clubu, AICA, był współzałożycielem Towarzystwa Kursów Naukowych, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności PAU, Papieskiej Rady Kultury, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, prezesem Fundacji Kościelskich, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu UNESCO, przewodniczącym Rady Fundatorów Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, współzałożycielem Fundacji Judaica, a także członkiem i założycielem Klubów Inteligencji Katolickiej w Krakowie i Warszawie.
Był doktorem honoris causa Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia), dwukrotnie Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej.
Był wybitnym humanistą, cenionym jako dydaktyk, wychowawcą kilku pokoleń polskich historyków sztuki, człowiekiem prawym, niezwykłej wrażliwości i wielkiego serca. Autorytetem.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 grudnia w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Laskach.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 13:00 - Liliana Kycia