19 listopada 2008 r

zginął śmiercią tragiczną Prof. Janusz Janecki, Kierownik Katedry Kształtowania Krajobrazu, współtwórca i wieloletni Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Wielki miłośnik przyrody i działacz na rzecz jej ochrony, niestrudzony badacz flory i szaty roślinnej Lubelszczyzny i Polski południowo-wschodniej, społecznik, człowiek szlachetnego serca i prawego charakteru, ceniony wychowawca studentów.
Prof. Janusz Janecki urodził się 21 stycznia 1937 r. w Siedliszczu, studiował na SGGW w Warszawie, gdzie uzyskał kolejno stopnie: magistra inżyniera (1961), doktora (1973) i doktora habilitowanego (1983). Od 1995 r. zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora.
Napisał ponad 200 prac naukowych z zakresu ochrony przyrody, kształtowania krajobrazu i geobotaniki. Opracował i współtworzył kilkadziesiąt dokumentacji projektowych obiektów przyrody chronionej, m.in. Strzeleckiego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Turnickiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego im. J. Chełmońskiego i innych.
Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, był członkiem wielu Rad Naukowych. W 2003 r. „za pracę społeczną, inicjatywę, wrażliwość na sprawy przyrody”, jako pierwszy został nagrodzony Medalem Mazowieckiej Niezapominajki.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 listopada w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie – Falenicy.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 14:59 - Anna Kowalczyk