1 września 2009 r.

zmarła Prof. Maria Jasińska-Wojtkowska, wybitny teoretyk i historyk literatury polskiej, znawczyni zagadnień związanych z obecnością sacrum w literaturze.
Urodzona 2 stycznia 1926 r. była związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od 1946 r., najpierw jako studentka filologii polskiej, potem, aż do 1995 r., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycznych.
Przeszła wszystkie etapy drogi naukowej osiągając najwyższe stanowisko profesora zwyczajnego. Jej aktywność na polu naukowym oraz sposób, w jaki pełniła różnorakie funkcje ukazywały, iż KUL nie był dla niej zwykłym miejscem pracy, ale instytucją kształtującą chrześcijańską kulturę. W sposób odpowiedzialny i z osobistym zaangażowaniem podchodziła do kształcenia młodzieży, a dzięki swojej postawie była autorytetem nie tylko w dziedzinie naukowej, ale także wychowawczej. Przyczyniła się do rozwoju Uczelni w czasach trudnych.
W chorobie zachowała pełnię chrześcijańskiej nadziei, z ufnością odeszła do Pana.
4 września w Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza św. żałobna, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłej na cmentarz przy ul. Unickiej.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 14:33 - Anna Kowalczyk