8 maja 2008 r.

w Lublinie, w wieku 87 lat, odszedł do Pana Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec OP, wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego rektor w latach 1970-1983, wybitny filozof metafizyk, główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej. Jego zasługi dla nauki i kultury polskiej są nieocenione. Wraz z odejściem Ojca Profesora Uczelnia nasza utraciła niestrudzonego Sługę Prawdy i Obrońcę najwyższych wartości.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 16 maja w Lublinie. Rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą pogrzebową w Bazylice OO. Dominikanów (ul. Złota 9). Następnie uroczysta procesja przeszła do Kościoła Akademickiego KUL, gdzie nastąpiła Modlitwa Pożegnania. Ciało Ojca Mieczysława Alberta Krąpca zostało złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 12:59 - Liliana Kycia