15 czerwca 2011 r.

w godzinach popołudniowych odszedł do Pana Profesor Stanisław Fita, wybitny znawca życia i twórczości Bolesława Prusa, twórca Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. Mistrz wielu pokoleń polonistów. Nauczyciel życia oraz wzór skromności i pokory.
Emerytowany profesor KUL związany z uczelnią od 1952 roku. Kierował Katedrą Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Należał m.in. do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza, Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele Akademickim KUL 21 czerwca, pogrzeb Zmarłego odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:30 - Anna Kowalczyk