23 lutego 2010 r.

po ciężkiej chorobie, opatrzony Świętymi Sakramentami odszedł do Pana Profesor Stanisław Litak, emerytowany pracownik Instytutu Historii oraz Instytutu Pedagogiki KUL, wspaniały Mąż, Ojciec i Dziadek, człowiek wielkiej pracowitości i skromności.
Urodził się 23 lutego 1932 r. w Gliniku, zmarł 23 lutego 2010 r. w Lublinie.
Był długoletnim kierownikiem Katedry Dydaktyki Historii i Historii Szkolnictwa na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz Katedry Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej na Wydziale Nauk Społecznych, wybitnym badaczem historii Kościoła, historii wychowania i szkolnictwa. Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Komitetu Badań Historycznych PAN, Komisji Porównawczej Historii Kościoła PAN, Komisji Geografii Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Msza św. żałobna została odprawiona w sobotę 27 lutego w Kościele Akademickim KUL. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Wolą zmarłego Prof. Stanisława Litaka było, żeby uczestnicy pogrzebu zamiast tradycyjnych wiązanek wsparli Hospicjum Dobrego Samarytanina, w którym przebywał w ostatnich tygodniach życia.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 12:33 - Anna Kowalczyk