7 września 2007 r.

zmarł nagle Prof. dr hab. Stefan Kozłowski, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny ekolog, działacz na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ceniony wychowawca studentów.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 13:59 - Anna Kowalczyk