24 grudnia 2006 roku

zmarł Prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski,
emerytowany profesor KUL, współtwórca i kierownik Katedry Kultury Artystycznej (1975-1991), Kierownik Sekcji Historii Sztuki (1986-1989).
Pan Profesor Tadeusz Chrzanowski był człowiekiem wielkiej prostoty serca i szczerości ducha, ukochanym przez akademicką młodzież wykładowcą, świetnym znawcą kultury sarmackiej XVII i XVIII wieku, niezastąpionym cicerone po skarbach sztuki polskiej i europejskiej, człowiekiem, który uczył, jak sztukę poznawać, szanować i cenić. Zmarły Pan Profesor był także mistrzem dowcipu w staropolskim sensie tego słowa, niestrudzonym podróżnikiem, wreszcie wielkim przyjacielem ludzi, o którym powtarzamy za Dantem: il dolce duce, nasz „mistrz dobrotliwy”.
Msza św. żałobna została odprawiona w piątek 29 grudnia 2006 r. w Kościele Mariackim w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Salwatorskim.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 13:47 - Anna Kowalczyk